Bài viết về chủ đề "cơ quan có thâm quyền thu hồi đất"

CƠ QUAN CÓ THÂM QUYỀN THU HỒI ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cơ quan có thâm quyền thu hồi đất
Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất đối với đất nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất đối với đất nông nghiệp

Gia đình tôi có khoảng hơn 5000m2 hiện là đất nông nghiệp lâu năm sử dụng trồng lúa, nuôi cá, chăn nuôi. Trong đó có khoảng hơn 500m2 là đất ruộng thuộc dự án mở rộng của Đường Sắt Việt Nam. Nay có một cá nhân muốn thu hồi đất nông nghiệp mà nhà tôi hiện đang sử dụng. Cá nhân này được hiểu là người có tiền và có mối quan hệ... Mục đích thu hồi của cá nhân này là : Tu bổ và nuôi cá giải trí. Vậy tôi muốn nhờ công ty tư vấn giúp.

Chi tiết >>