Bài viết về chủ đề "cơ quan "

CƠ QUAN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cơ quan

 • Xin tư vấn về quyền được xác nhận tạm trú trên địa bàn phường

  Xin tư vấn về quyền được xác nhận tạm trú trên địa bàn phường.

  • 21/08/2020
  • Mai Hồng

  Để đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, chính quyền địa phương nào sẽ trực tiếp quản lý cư dân của địa phương đó thông qua việc kiểm soát về vấn đề cư trú. Đặc biệt với những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và những thành phố khác trực thuộc Trung ương sẽ khắt khe hơn về điều kiện cư trú. Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn về lĩnh vực này, luật sư chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

  Chi tiết
 • Tư vấn trường hợp người Việt Nam có 2 quốc tịch, đang sinh sống ở nước ngoài kết hôn với người Việt Nam cư trú trong nước

  Tư vấn trường hợp người Việt Nam có 2 quốc tịch, đang sinh sống ở nước ngoài kết hôn với người Việt Nam cư trú trong nước.

  • 04/11/2019
  • Đồng Xuân Thuận

  Thưa luật sư Minh Gia, tôi tên là A, hiện đang cư trú tại CH B. Tôi muốn luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề, thủ tục kết hôn giữa tôi là người đang mang song tịch (Việt - B) thì thủ tục kết hôn trong trường hợp này giữa tôi và người chồng tương lai của tôi (kết hôn ở VN).

  Chi tiết
 • Tư vấn đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Công chức

  Tư vấn đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Công chức.

  • 14/02/2019
  • Trần Diềm Quỳnh

  Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi được cơ quan cử đi học sau đại học 2 năm.Trong quá trình đi học tôi có tham gia tự túc một khóa học khác.Vì vậy tôi không hoàn thành được chương trình được cử đi đào tạo của cơ quan. Vậy tôi sẽ phải đền bù chi phí cho khóa đào tạo được cơ quan cử đi như thế nào? Và tôi có phải đền bù tiền lương và phụ cấp được chi trả trong quá trình đi học không?

  Chi tiết