Bài viết về chủ đề "cổ phần ưu đãi"

CỔ PHẦN ƯU ĐÃI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cổ phần ưu đãi
Tư vấn về chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần.

Tư vấn về chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần.

Luật sư tư vấn điều kiện, thủ tục thực hiện chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về cổ phần ưu đãi: Mua cổ phần ưu đãi khi công ty cổ phần hóa?

Tư vấn về cổ phần ưu đãi: Mua cổ phần ưu đãi khi công ty cổ phần hóa?

Tôi có một vấn đề mong nhận được sự tư vấn của Công ty luật Minh Gia như sau: Khoảng năm 2005 - 2006 tại đơn vị của tôi tiến hành cổ phần hóa.

Chi tiết >>

Tư vấn về trường hợp chuyển nhượng cổ phần ưu đãi

Tư vấn về trường hợp chuyển nhượng cổ phần ưu đãi

Cho em hỏi: Năm 2013 em có mua 10% cổ phần ưu đãi: 300 triệu, do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty chuyển nhượng lại (Công ty hoạt động từ năm 2007). Đến tháng 5/2015 em nghỉ việc để lập công ty riêng, em muốn bán lại cổ phần.

Chi tiết >>

Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

Mẫu cổ phiếu, cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành bao gồm nội dung về công ty, thông tin cổ đông, số cổ phần sở hữu, giá trị cổ phần và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về Cổ tức và trả cổ tức

Quy định pháp luật về Cổ tức và trả cổ tức

Quy định về trả cổ tức được thực hiện đối với cổ phần ưu đãi và cổ phần phổ động được xác định và áp dụng như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Cổ phiếu và phát hành trái phiếu

Quy định về Cổ phiếu và phát hành trái phiếu

Quy định cụ thể về cổ phiếu, thế nào được gọi là cổ phiếu, nội dung chủ yếu của cổ phiếu, các vấn đề sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu, trường hợp mất, rách và các vấn đề tranh chấp đối với cổ phiếu; Quy định về phát hành trái phiếu, quyền phát hành trái phiếu và các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Quy định chung về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập: Quy định về điều kiện, thời gian, thông báo góp vốn cổ phần, Quy định về cổ phần chào bán, thời hạn chào bán và cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua…, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Quy định về Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Quy định cụ thể về cổ đông phổ thông, quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Các loại cổ phần và quyền của cổ đông ưu đãi

Các loại cổ phần và quyền của cổ đông ưu đãi

Quy định về các loại cổ phần: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi, quy định cụ thể về cổ phần ưu đãi và quyền của cổ đông ưu đãi, cụ thể như sau:

Chi tiết >>