Bài viết về chủ đề "cổ phần ưu đãi "

CỔ PHẦN ƯU ĐÃI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cổ phần ưu đãi

 • Tư vấn về chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần.

  Tư vấn về chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần..

  • 12/01/2017
  • Ls Nguyễn Thảo

  Luật sư tư vấn điều kiện, thủ tục thực hiện chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Tư vấn về cổ phần ưu đãi: Mua cổ phần ưu đãi khi công ty cổ phần hóa?

  Tư vấn về cổ phần ưu đãi: Mua cổ phần ưu đãi khi công ty cổ phần hóa?.

  • 12/08/2016
  • Mai Hồng

  Tôi có một vấn đề mong nhận được sự tư vấn của Công ty luật Minh Gia như sau: Khoảng năm 2005 - 2006 tại đơn vị của tôi tiến hành cổ phần hóa.

  Chi tiết
 • Tư vấn về trường hợp chuyển nhượng cổ phần ưu đãi

  Tư vấn về trường hợp chuyển nhượng cổ phần ưu đãi.

  • 22/09/2015
  • Nguyễn Văn Cảnh

  Cho em hỏi: Năm 2013 em có mua 10% cổ phần ưu đãi: 300 triệu, do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty chuyển nhượng lại (Công ty hoạt động từ năm 2007). Đến tháng 5/2015 em nghỉ việc để lập công ty riêng, em muốn bán lại cổ phần.

  Chi tiết
 • Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

  Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành.

  • 21/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cổ phiếu (ghi nhận cổ phần) cần có những nội dung gì? Quy chuẩn về mẫu cổ phiếu là như thế nào? Cần soạn thảo cổ phiếu thế nào để đảm bảo đầy đủ thông tin và đúng quy định của pháp luật? … Luật Minh Gia tư vấn, giải đáp các vấn đề trên như sau:

  Chi tiết
 • Quy định pháp luật về Cổ tức và trả cổ tức

  Quy định pháp luật về Cổ tức và trả cổ tức.

  • 25/11/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

  Chi tiết
 • Quy định về Cổ phiếu và phát hành trái phiếu

  Quy định về Cổ phiếu và phát hành trái phiếu.

  • 11/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định cụ thể về cổ phiếu, thế nào được gọi là cổ phiếu, nội dung chủ yếu của cổ phiếu, các vấn đề sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu, trường hợp mất, rách và các vấn đề tranh chấp đối với cổ phiếu; Quy định về phát hành trái phiếu, quyền phát hành trái phiếu và các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

  Quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập.

  • 08/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Việc thành lập doanh nghiệp để kinh doanh xét cho cùng cũng là để tạo ra lợi nhuận và để phát triển kinh tế doanh nghiệp. Một trong những vấn đề quyết định quá trình hoạt động và phát triển cùa doanh nghiệp đó là nắm rõ được các quy định pháp luật điều chỉnh của loại hình doanh nghiệp mình đang hoạt động. Loại hình công ty cổ phần là loại hình tương đối phổ biến và có những đặc điểm riêng giúp phân biệt với các loại hình khác.

  Chi tiết
 • Quy định về Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

  Quy định về Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông.

  • 11/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định cụ thể về cổ đông phổ thông, quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Các loại cổ phần và quyền của cổ đông ưu đãi

  Các loại cổ phần và quyền của cổ đông ưu đãi.

  • 11/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cổ phần là khái niệm phát sinh trong loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, có vai trò quan trọng trong quá trình thành lập và phát triển của công ty cổ phần. Hiện nay cổ phần bao gồm hai loại là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×