Bài viết về chủ đề "cổ phần phổ thông "

CỔ PHẦN PHỔ THÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cổ phần phổ thông

 • Chuyển nhượng cổ phần đối với cổ phần phổ thông

  Chuyển nhượng cổ phần đối với cổ phần phổ thông.

  • 01/11/2017
  • Vy Huyền

  Luật sư tư vấn đối với trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông giữa các cổ đông. Nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Xử lý cổ phần thế nào khi cổ đông đăng ký mua cổ phần không thanh toán đủ?

  Xử lý cổ phần thế nào khi cổ đông đăng ký mua cổ phần không thanh toán đủ?.

  • 19/10/2017
  • Nguyễn Thị Ngọc Khánh

  Luật sư tư vấn về vấn đề cổ đông đăng ký mua cổ phần nhưng không thanh toán đủ phải xử lý như thế nào? Bầu giám đốc trong công ty cổ phần, trách nhiệm của giám đốc như thế nào? Nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

  Thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

  • 17/05/2017
  • Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Chào Luật Minh Gia.Công ty chúng tôi thành lập từ năm 2012, đăng ký thay đổi lần 2 năm 2014 (thay đổi cổ đông sáng lập). Công ty chúng tôi có 3 cổ đông, hiện nay có 1 cổ đông muốn chuyển tòan bộ số cổ phần của mình cho 1 người khác (người mới)=>Vậy Luật minh gia cho tôi hỏi thủ tục chuyển nhượng đó gồm những gì?, có phải làm đăng ký thông tin gì qua mạng không, hay nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh (Cty tôi ở Hà Nội)

  Chi tiết
 • Tư vấn về thay đổi vốn góp và chào bán cổ phần phổ thông.

  Tư vấn về thay đổi vốn góp và chào bán cổ phần phổ thông. .

  • 17/03/2017
  • Trương Quỳnh Trang

  Công ty cổ phần chúng tôi thành lập 2010 với vốn góp 600 triệu đồng (gồm 3 cổ đông).tôi nắm giữ 25% (tương đương 250 triệu đồng (đã góp đủ tiền mặt).tuy nhiên sau 6năm (tính đến cuối năm 2016) tôi mới phát hiện cổ phần của tôi chỉ còn 8% (tương đương 600tr. Trong khoảng tg trên có thêm 1 cổ đông góp vốn 3tỷ vnđ, nên cty thay đổi vốn điều lệ.

  Chi tiết
 • Tư vấn về chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần.

  Tư vấn về chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần..

  • 12/01/2017
  • Ls Nguyễn Thảo

  Luật sư tư vấn điều kiện, thủ tục thực hiện chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Tư vấn về cổ phần ưu đãi: Mua cổ phần ưu đãi khi công ty cổ phần hóa?

  Tư vấn về cổ phần ưu đãi: Mua cổ phần ưu đãi khi công ty cổ phần hóa?.

  • 12/08/2016
  • Mai Hồng

  Tôi có một vấn đề mong nhận được sự tư vấn của Công ty luật Minh Gia như sau: Khoảng năm 2005 - 2006 tại đơn vị của tôi tiến hành cổ phần hóa.

  Chi tiết
 • Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

  Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành.

  • 21/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cổ phiếu (ghi nhận cổ phần) cần có những nội dung gì? Quy chuẩn về mẫu cổ phiếu là như thế nào? Cần soạn thảo cổ phiếu thế nào để đảm bảo đầy đủ thông tin và đúng quy định của pháp luật? … Luật Minh Gia tư vấn, giải đáp các vấn đề trên như sau:

  Chi tiết
 • Quy định pháp luật về Cổ tức và trả cổ tức

  Quy định pháp luật về Cổ tức và trả cổ tức.

  • 25/11/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

  Chi tiết
 • Quy định về Cổ phiếu và phát hành trái phiếu

  Quy định về Cổ phiếu và phát hành trái phiếu.

  • 11/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định cụ thể về cổ phiếu, thế nào được gọi là cổ phiếu, nội dung chủ yếu của cổ phiếu, các vấn đề sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu, trường hợp mất, rách và các vấn đề tranh chấp đối với cổ phiếu; Quy định về phát hành trái phiếu, quyền phát hành trái phiếu và các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

  Quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập.

  • 08/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Việc thành lập doanh nghiệp để kinh doanh xét cho cùng cũng là để tạo ra lợi nhuận và để phát triển kinh tế doanh nghiệp. Một trong những vấn đề quyết định quá trình hoạt động và phát triển cùa doanh nghiệp đó là nắm rõ được các quy định pháp luật điều chỉnh của loại hình doanh nghiệp mình đang hoạt động. Loại hình công ty cổ phần là loại hình tương đối phổ biến và có những đặc điểm riêng giúp phân biệt với các loại hình khác.

  Chi tiết
 • Quy định về Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

  Quy định về Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông.

  • 11/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định cụ thể về cổ đông phổ thông, quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Các loại cổ phần và quyền của cổ đông ưu đãi

  Các loại cổ phần và quyền của cổ đông ưu đãi.

  • 11/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cổ phần là khái niệm phát sinh trong loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, có vai trò quan trọng trong quá trình thành lập và phát triển của công ty cổ phần. Hiện nay cổ phần bao gồm hai loại là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn