Bài viết về chủ đề "có người phụng dưỡng"

CÓ NGƯỜI PHỤNG DƯỠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về có người phụng dưỡng
Hỏi về trợ cấp người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo

Hỏi về trợ cấp người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo

Ông ngoại con 89 tuổi, Bà ngoại 85 tuổi và hai ông bà đang nhận chế độ bảo trợ xã hội thường xuyên là 180.000đồng/người/tháng.

Chi tiết >>