Bài viết về chủ đề "cơ khí"

CƠ KHÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cơ khí
Công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên ?

Công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên ?

Nội dung tư vấn: Trích BLLĐ “Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác”

Chi tiết >>