Bài viết về chủ đề "cơ khí "

CƠ KHÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cơ khí

 • Công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên ?

  Công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên ?.

  • 20/08/2020
  • Trần Tuấn Hùng

  Luật sư tư vấn về vấn đề giao kết hợp đồng lao động, nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong việc giao kết hợp đồng lao động. Đặc trưng, tính chất công việc và quyền lợi của người lao động đối với từng loại hợp đồng lao động theo quy định của luật lao động.

  Chi tiết