Bài viết về chủ đề "có được hưởng"

CÓ ĐƯỢC HƯỞNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về có được hưởng
Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm xã hội

Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm xã hội

Em tham gia BHXh từ tháng 5/2013 đến tháng 09/2014. Ngày 10/10/2014 em nghỉ việc và ngừng đóng BHXH. Ngày 13/04/2015 em sanh con.Vậy cho e hỏi trường hợp của em đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản chưa. . Và khoảng tiền em được hưởng có giống như chế độ thai sãn bình thường như khi con đi làm không ạ?

Chi tiết >>