Tư vấn về thay đổi vốn góp và chào bán cổ phần phổ thông.
|

Tư vấn về thay đổi vốn góp và chào bán cổ phần phổ thông.

Công ty cổ phần chúng tôi thành lập 2010 với vốn góp 600 triệu đồng (gồm 3 cổ đông).tôi nắm giữ 25% (tương đương 250 triệu đồng (đã góp đủ tiền mặt).tuy nhiên sau 6năm (tính đến cuối năm 2016) tôi mới phát hiện cổ phần của tôi chỉ còn 8% (tương đương 600tr. Trong khoảng tg trên có thêm 1 cổ đông góp vốn 3tỷ vnđ, nên cty thay đổi vốn điều lệ.

Chi tiết
Bổ nhiệm phó giám đốc có phải họp HĐTV không?
|

Bổ nhiệm phó giám đốc có phải họp HĐTV không?

Phó giám đốc là một vị trí cấp cao trong bộ máy quản lý của các doanh nghiệp, đơn vị. Khi Giám đốc vắng mặt thì họ chính là người được ủy quyền thay mặt thủ trưởng để giải quyết mọi công việc, vấn đề phát sinh. Vậy khi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc thì có cần biên bản họp HĐTV không? Luật Minh Gia xin được tư vấn về vấn đề này như sau.

Chi tiết
Tư vấn về vấn đề phân chia lợi nhuận trong công ty
|

Tư vấn về vấn đề phân chia lợi nhuận trong công ty

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp phải tuân thủ không chỉ tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 mà còn phải tuân thủ các quy định về thuế, đầu tư, xây dựng, hóa đơn, chứng từ, bảo hiểm xã hội. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Mẫu danh sách cổ đông công ty cổ phần
|

Mẫu danh sách cổ đông công ty cổ phần

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần bao gồm các nội dung về thông tin cổ đông sáng lập, số cổ phần, giá trị cổ phần, thời điểm góp vốn và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169