Bài viết về chủ đề "có đóng bảo hiểm xã hội"

CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về có đóng bảo hiểm xã hội
Thời gian tập sự có đóng BHXH có tính thâm niên không?

Thời gian tập sự có đóng BHXH có tính thâm niên không?

Tôi tốt nghiệp sư phạm ngành tiểu học, ra trường tháng 8/1990, ngày 31/8/1990 tôi được phân công về nhận công tác giảng dạy tại trường Tiểu học công lập theo quyết định của sở giáo dục Thừa Thiên Huế với mức lương hưởng 95% của 256 đồng/tháng và các khoản phụ cấp khác theo chế độ hiện hành, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ tháng 9/1990 và thời gian tập sự 18 tháng kể từ ngày công tác.

Chi tiết >>