Bài viết về chủ đề "cơ chế BHXH"

CƠ CHẾ BHXH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cơ chế BHXH
Tư vấn điều kiện và thủ tục tham gia BHXH tự nguyện

Tư vấn điều kiện và thủ tục tham gia BHXH tự nguyện

Thưa luật sư BHXH, cho em hỏi về vấn đề bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau: Em ở Quận X, em muốn tham gia BHXH tự nguyện, nhưng lên tới cơ quan bảo hiểm thì nói là chưa có quy định mới. Vậy cho em hỏi nếu muốn tham cơ quan bảo hiểm thì nói chưa có quy định mới. Vậy cho em hỏi nếu muốn tham gia thì em phải liên hệ ở đâu, thủ tục như thế nào? em cám ơn!

Chi tiết >>