Bài viết về chủ đề "cơ cấu tổ chức công ty cổ phần"

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cơ cấu tổ chức công ty cổ phần
Vai trò của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Vai trò của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Hiện đang là mùa cao điểm đại hội cổ đông thường niên của các công ty cổ phần (CTCP). Tuy nhiên, tham dự một số đại hội cổ đông trong thời gian qua, có thể nhận thấy ban kiểm soát (BKS) trong các công ty này dường như chưa thể hiện hết vai trò bảo vệ nhà đầu tư và giám sát hoạt động của hội đồng quản trị (HĐQT) và ban giám đốc (BGĐ).

Chi tiết >>

Quy định về Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Quy định về Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Quy định về Ban kiểm soát trong công ty cổ phần - Công ty cổ phần chính là mô hình kinh tế tiến bộ của xã hội văn minh loài người hiện nay, để hiểu một cách đơn giản nhất thì chúng ta hiểu Công ty cổ phần chính là một “nhà nước” thu nhỏ

Chi tiết >>