Tối đa được kí kết bao nhiêu bản hợp đồng thời vụ?
|

Tối đa được kí kết bao nhiêu bản hợp đồng thời vụ?

Tôi bắt đầu làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện từ tháng 9 với vị trí Chuyên viên tổng hợp. Ban đầu Chủ tịch UBND huyện ký hợp đồng với tôi 3 tháng (từ tháng1/ 9 đến tháng 30/12/2014) sau đó lại ký tiếp tục ký hợp đồng có thời hạn 6 tháng (tháng 01/2015 đến tháng 6/2015). Tôi được hưởng lương theo hợp đồng. Ngoài ra tôi không được hưởng thêm một khoản nào khác

Chi tiết
Tư vấn miễn phí