Bài viết về chủ đề "chuyên viên tổng hợp "

CHUYÊN VIÊN TỔNG HỢP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyên viên tổng hợp

 • Tối đa được kí kết bao nhiêu bản hợp đồng thời vụ?

  Tối đa được kí kết bao nhiêu bản hợp đồng thời vụ?.

  • 31/01/2019
  • Trần Tuấn Hùng

  Tôi bắt đầu làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện từ tháng 9 với vị trí Chuyên viên tổng hợp. Ban đầu Chủ tịch UBND huyện ký hợp đồng với tôi 3 tháng (từ tháng1/ 9 đến tháng 30/12/2014) sau đó lại ký tiếp tục ký hợp đồng có thời hạn 6 tháng (tháng 01/2015 đến tháng 6/2015). Tôi được hưởng lương theo hợp đồng. Ngoài ra tôi không được hưởng thêm một khoản nào khác

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn