Thủ tục chuyển từ viên chức sang công chức?
|

Thủ tục chuyển từ viên chức sang công chức?

Câu hỏi tư vấn: Xin chào Luật sư công ty Luật Minh Gia. Tôi có câu hỏi liên quan đến vấn đề thủ tục chuyển từ viên chức sang công chức như sau: Tôi đi làm tại trường tiểu học ở một huyện từ năm 2005 và là viên chức được bổ nhiệm và xếp ngạch 15.114 - giáo viên tiểu học.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí