Bài viết về chủ đề "chuyển vị trí công tác"

CHUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển vị trí công tác
Tư vấn các quyền lợi người lao động khi chuẩn bị nghỉ hưu

Tư vấn các quyền lợi người lao động khi chuẩn bị nghỉ hưu

Hỏi: Tôi đang công tác tại một công ty cổ phần với cổ phần của Nhà nước chiếm đa số, vị trí được phân công hiện tại là trưởng một chi nhánh của công ty tại nước ngoài. Sắp tới tôi sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2 (6 năm làm việc tại 1 thị trường) và theo tôi được biết thì công ty tôi sẽ chuyển tôi về làm việc tại một ban chuyên môn tại trụ sở. Tôi không nghĩ cơ quan sẽ sắp xếp cho tôi một vị trí quản lý nào tương đương với vị trí làm việc hiện tại.

Chi tiết >>