Bài viết về chủ đề "chuyển nhượng quyền sử dụng"

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển nhượng quyền sử dụng
Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khác.

Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khác.

Quy định của pháp luật về các trường hợp tổ chức được chuyển quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Chi tiết >>

Đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng?

Đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng?

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp Chủ sử dụng đất chưa có GCNQSD đất mà chỉ có giấy tờ mua bán viết tay có được chuyển nhượng quyền sử dụng cho người khác?

Chi tiết >>

Tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất vườn sang đất ở được tính thế nào?

Tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất vườn sang đất ở được tính thế nào?

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở thì chi phí được tính thế nào?

Chi tiết >>

Xử phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai

Xử phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp có hành vi Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

Chi tiết >>