Bài viết về chủ đề "chuyển nhượng phần vốn góp"

CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển nhượng phần vốn góp
Tư vấn chuyển nhượng phần góp vốn của công ty TNHH

Tư vấn chuyển nhượng phần góp vốn của công ty TNHH

Công ty Luật Minh Gia tư vấn thủ tục người nước ngoài nhận chuyển nhượng phần góp vốn của công ty TNHH theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chi tiết >>

Hỏi về thủ tục thừa kế phần vốn góp trong công ty TNHH

Hỏi về thủ tục thừa kế phần vốn góp trong công ty TNHH

Hỏi: Cty TNHH 2 thành viên Ba em làm Giám đốc và mẹ e thành viên. Vừa rồi Ba em đã mất không để lại di chúc. Em muốn hỏi là thủ tục để chuyển toàn bộ cổ phần và đưa mẹ em lên làm giám đốc thì như thế nào, đồng thời trong thời gian chờ đợi làm thủ tục này thì mẹ em có được quyền điều hành và chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty không?

Chi tiết >>