Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có chữ ký của cả vợ chồng xử lý như nào?
|

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có chữ ký của cả vợ chồng xử lý như nào?

Cách đây 15 năm, ba mẹ e có 1 miếng đất khai hoang, dc xã công nhận, cấp sổ đỏ 15m, còn S sử dụng bên ngoài rộng hơn, vì vào thơi điểm đó k có điều kiện để làm sổ đỏ nên chỉ làm dc 15m ạ. Gđ e sinh sống từ năm 1995, năm 2001 làm sổ đỏ, sống trên đó hàng xóm, cả xã ai cũng biết, nhưng vì lý do k chung sống dc với nhau, năm 2004 ba mẹ e ly hôn

Chi tiết
Tư vấn miễn phí