Bài viết về chủ đề "chuyển nhượng dự án đầu tư"

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển nhượng dự án đầu tư
Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư có vốn nước ngoài

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư có vốn nước ngoài

Chuyển nhượng dự án đầu tư - Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác. Điều kiện chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định về điều kiện chuyển nhượng vốn (khoản 2-điều 65-Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ):

Chi tiết >>