Bài viết về chủ đề "chuyển nghĩa vụ dân sự "

CHUYỂN NGHĨA VỤ DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển nghĩa vụ dân sự

 • Chuyển giao nghĩa vụ dân sự cho người thứ ba?

  Chuyển giao nghĩa vụ dân sự cho người thứ ba?.

  • 15/09/2020
  • Minh Anh

  Chuyển giao nghĩa vụ là sự thỏa thuận giữa bên có nghĩa vụ với người thứ ba (người thế nghĩa vụ) trên cơ sở đồng ý của bên mang quyền, theo đó người thế nghĩa vụ sẽ trở thành bên có nghĩa vụ mới, thực hiện nghĩa vụ trước bên mang quyền.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn