Chuyển ngạch viên chức sang công chức thế nào?
LS Dương Châm

Chuyển ngạch viên chức sang công chức thế nào?

Do nhu cầu vị trí việc làm và nhu cầu của cá nhân mà nhiều người đang là ngạch viên chức chuyển sang ngạch công chức và ngược lại. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về điều kiện và thủ tục chuyển từ ngạch viên chức sang công chức? Qua bài viết này Luật Minh Gia tư vấn, hướng dẫn cụ thể như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169