Quy định về xếp lương khi chuyển ngạch đối với công chức, viên chức
|

Quy định về xếp lương khi chuyển ngạch đối với công chức, viên chức

Việc chi trả tiền lương đối với công chức, viên chức là nghĩa vụ của đơn vi, cơ quan phải thanh toán cho công chức, viên chức khi họ tham gia, thực hiện công việc tại đơn vị, cơ quan theo quy định của luật viên chức, luật cán bộ, công chức và các quy định pháp luật liên quan. Vậy, việc xếp lương khi chuyển ngạch của công chức, viên chức được quy định như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia xin tư vấn về vấn đề này như sau:

Chi tiết
Tư vấn về trường hợp chuyển loại công chức
|

Tư vấn về trường hợp chuyển loại công chức

Tôi làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân theo hợp đồng không xác định thời hạn. Thuộc quản lý của Ngân hàng nhà nước. Tôi đang được hưởng ngạch trung cấp bậc 4 hệ số 2.46 thời điểm nâng lương lên bậc 5 hệ số 2,66 là tháng 09/2015.

Chi tiết
Người lao động có được thi tuyển công chức viên chức
|

Người lao động có được thi tuyển công chức viên chức

Hỏi: Khi bắt đầu tôi vào cơ quan làm việc thì hợp đồng của tôi là nhân viên đánh máy, nhưng trong quá trình làm việc thì tôi lại làm nhân viên văn thư và tôi đã học đại học tại chức xong chuyên ngành kế toán. Hiện tôi muốn thi chuyển ngạch để hưởng lương bậc đại học, nhưng công việc thì vẫn làm văn thư thì có được không. Nếu được thì cần thi hay thủ tục như thế nào. Mong luật sư tư vấn cho tôi. Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn về chuyển ngạch cho viên chức
|

Tư vấn về chuyển ngạch cho viên chức

Luật sư tư vấn về chuyển ngạch cho viên chức, trong trường hợp nào viên chức được chuyển ngạch? Trình tự thủ tục ra sao? Để hiểu chi tiết hơn về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Tính lương từ trung cấp sang đại học đối với viên chức
|

Tính lương từ trung cấp sang đại học đối với viên chức

Quyền và nghĩa vụ của viên chức được quy định như thế nào? Căn cứ để tính tiền lương, tiền thưởng các chế độ khác của viên chức? Trường hợp viên chức có bằng trung cấp chuyển sang bằng đại học thì được chi trả tiền lương như thế nào? Trình tự, thủ tục khi nâng ngạch của viên chức? Nếu đơn vị không thực hiện đúng quy định về xếp lương của viên chức thì xử lý ra sao?

Chi tiết
Điều kiện chuyển ngạch công chức
|

Điều kiện chuyển ngạch công chức

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, vị thế chính trị cũng được nâng lên một tầm cao mới. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với đất nước. Quá trình hội nhập đòi hỏi phải nỗ lực về mọi mặt: kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, chất lượng nguồn nhân lực cần phải được nâng cao... Đặc biệt đội ngũ công chức có vai trò quan trọng vào sự thành công của quá trình hội nhập.

Chi tiết
Giải đáp thắc mắc về nâng ngạch lương
|

Giải đáp thắc mắc về nâng ngạch lương

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi đang ở hệ số lương 2.86 bậc trung cấp từ ngày 01/03/2018 và công tác tại một trường Cao đẳng, đến tháng 3/2020 tôi mới đến kỳ hạn tăng lương lên bậc 7/12 trung cấp là 3.06. Tôi dự kiến được cấp bằng đại học vào ngày 8/2019. Vậy với trường hợp của tôi xin cho hỏi:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí