Đất mua bằng giấy viết tay có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất không?
|

Đất mua bằng giấy viết tay có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất không?

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. Các cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao đất quản lý sử dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức. Vậy để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất phải đáp ứng những điều kiện nào? Mua bằng giấy viết tay có cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Chi tiết
Điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?
|

Điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?

Một trong các nguyên tắc của người sử dụng đất là sử dụng đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Vậy trường hợp người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì cần phải đáp ứng điều kiện gì? Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các bước như thế nào?

Chi tiết
Cấp sổ đỏ từ đất ruộng sang đất ở quy định thế nào?
|

Cấp sổ đỏ từ đất ruộng sang đất ở quy định thế nào?

Nội dung tư vấn: Đất ở mà gia đình tôi đang ở hiện nay vừa mới lấy sổ đỏ về, được ký duyệt tháng 12/2014. UBND xã nói năm 2009 đã đo lại đất ở nhưng bố tôi ( đã mất năm 2011) không nói cho chúng tôi biết hoặc gia đình tôi không rõ nên không biết là đã đo lại đất hay chưa.

Chi tiết
Có thể làm thủ tục xin hoán đổi đất phi nông nghiệp và đất ở được không?
|

Có thể làm thủ tục xin hoán đổi đất phi nông nghiệp và đất ở được không?

Luật sư cho tôi hỏi: Tôi có thể làm đơn xin hoán đổi diện tích thửa đất trồng cây bên cạnh khoảng 200 mét vuông ở phía đông với diện tích đất phải bỏ ra để làm đường ở phía Nam để diện tích lô đất được giữ nguyên không? Nếu có thể thì thủ tục chuyển đổi phải tiến hành thế nào. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn về việc chuyển mục đích sử dụng đất
|

Tư vấn về việc chuyển mục đích sử dụng đất

Nhà tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích là: 3.200 mét vuông. Trong đó đất ở là 200 mét vuông, còn lại là đất vườn, nguồn gốc đất là trước năm 1975. Nay tôi muốn chuyển mục đích 3000 mét vuông còn lại thành thành đất ở. Khi tôi làm đơn xin chuyển mục đích lên Phường thì được UBND phường trả lời đất của tôi nằm trong diện quy hoạch bờ hồ theo quyết định quy hoạch ngày 1/10/2010 của UBND thành phố (huyện). Trường hợp của tôi Phường trả lời đã đúng chưa ạ?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí