Bài viết về chủ đề "chuyển loại công chức "

CHUYỂN LOẠI CÔNG CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển loại công chức

 • Tư vấn về trường hợp chuyển loại công chức

  Tư vấn về trường hợp chuyển loại công chức.

  • 13/01/2018
  • Vũ Thanh Thủy

  Tôi làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân theo hợp đồng không xác định thời hạn. Thuộc quản lý của Ngân hàng nhà nước. Tôi đang được hưởng ngạch trung cấp bậc 4 hệ số 2.46 thời điểm nâng lương lên bậc 5 hệ số 2,66 là tháng 09/2015.

  Chi tiết
 • Điều kiện chuyển loại công chức

  Điều kiện chuyển loại công chức.

  • 22/01/2016
  • Vũ Thị Thanh Thủy

  Kính gửi Luật sư: Tôi đã hưởng lương Công chức VHXH hệ số lương 2,86, được nhà nước cử đi đào tạo lớp đại học Công tác xã hội. Tuy nhiên Phòng Nội vụ huyện trả lời là bằng cấp không phù hợp với chuyên môn nên không thể chuyển ngạch lương đại học.

  Chi tiết