Bài viết về chủ đề "chuyển hưu "

CHUYỂN HƯU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển hưu

 • Chế độ trợ cấp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

  Chế độ trợ cấp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

  • 06/01/2021
  • Nguyễn Thu Trang

  Pháp luật lao động đã đặt ra các quy định về quyền và nghĩa vụ khi người sử dụng lao động hoặc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, để biết được các quyền lợi của mình, người lao động cần phải nắm rõ các quy định của pháp luật và yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định trên.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn