Bài viết về chủ đề "chuyển hưu"

CHUYỂN HƯU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển hưu
Chế độ trợ cấp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Chế độ trợ cấp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Tôi là thuyền trưởng năm nay 56 tuổi tôi làm đơn xin thôi việc (đã làm việc hơn 30 năm) nhưng đơn vị chủ quản không ra quyết định cho thôi việc theo yêu cầu của tôi mà ra quyết định chuyển hưu. Xin hỏi việc làm đó có đúng quy định? Nếu đơn vị chủ quản ra quyết định cho thôi việc tôi có được hưởng chế độ trợ cấp cấp nào không ai chỉ trả cho tôi.

Chi tiết >>