Bài viết về chủ đề "chuyển giao quyền tác giả"

CHUYỂN GIAO QUYỀN TÁC GIẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển giao quyền tác giả
Quy định về chuyển giao quyền tác giả quyền liên quan thế nào?

Quy định về chuyển giao quyền tác giả quyền liên quan thế nào?

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chi tiết >>