Bài viết về chủ đề "chuyển giao quyền sở hữu"

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển giao quyền sở hữu
Tư vấn về mua nhà nhưng không được cải tạo, tu sửa?

Tư vấn về mua nhà nhưng không được cải tạo, tu sửa?

Em có mua 1 cái nhà. Chủ đất đã bán cho 2 người và em là người thứ 3 mua căn nhà này. Khi mua nhà này, thì trước nhà làm 1 cái mái hiên xoay. Khi mua nhà xong, em sửa lại mái hiên bằng tôn, chủ đất không cho em làm mái hiên đó, kêu phải tháo bỏ. Vậy, cho em hỏi như vậy có đúng quy định không, em xin cảm ơn

Chi tiết >>