Thẩm quyền cấp sổ đỏ theo quy định mới nhất
|

Thẩm quyền cấp sổ đỏ theo quy định mới nhất

Luật sư tư vấn về thẩm quyền cấp sổ đỏ, điều kiện, thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) theo quy định luật đất đai và các văn bản pháp luật liên quan quy định như thế nào, cụ thể như sau:

Chi tiết
Hỏi về trường hợp đổi đất giữa hai hộ gia đình
|

Hỏi về trường hợp đổi đất giữa hai hộ gia đình

Xin luật sư tư vấn giúp gia đình em về vấn đề chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư: Vấn đề là gia đình có lô đất khai hoang và liền kề lô đất khai hoang của gia đình em có thửa đất nông nghiêp do là lô đất nông nghiệp gặp khó khăn về nối đi lại nên họ đã đề nghị gia đình em chao đổi quyền sử dung đất với gia đình họ để họ có nối ra vào lô đất nông nghiệp đó.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí