Bài viết về chủ đề "chuyển đất vườn thành đất ở "

CHUYỂN ĐẤT VƯỜN THÀNH ĐẤT Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển đất vườn thành đất ở

 • Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở

  Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở.

  • 23/09/2020
  • Nông Hồng Nhung

  Thông thường khi một người đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì họ cho rằng mình có toàn quyết quyết định đối với mảnh đất đó. Thực tế là điều đó chỉ đúng một phần vì việc thực hiện quyền và thủ tục hành chính về đất đai phải tuân thủ đúng theo quy định pháp luật. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

  Chi tiết
 • Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

  Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

  • 21/05/2015
  • Vũ Thị Thảo

  Trong trường hợp sử làm nhà trên đất vườn, cần phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích quyền sử dụng đất. Thủ tục này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

  Chi tiết