Bài viết về chủ đề "chuyển đất vườn thành đất ở"

CHUYỂN ĐẤT VƯỜN THÀNH ĐẤT Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển đất vườn thành đất ở
Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Trong trường hợp sử làm nhà trên đất vườn, cần phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích quyền sử dụng đất. Thủ tục này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Chi tiết >>