Bài viết về chủ đề "chuyển đất vườn thành đất ở"

CHUYỂN ĐẤT VƯỜN THÀNH ĐẤT Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển đất vườn thành đất ở
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở

Người sử dụng đất muốn xây dựng nhà trên đất vườn có phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở hay không? Phí chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Trong trường hợp sử làm nhà trên đất vườn, cần phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích quyền sử dụng đất. Thủ tục này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Chi tiết >>