Bài viết về chủ đề "chuyển công việc khác"

CHUYỂN CÔNG VIỆC KHÁC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển công việc khác
Điều chuyển làm công việc khác khi người lao động ốm đau

Điều chuyển làm công việc khác khi người lao động ốm đau

Luật sư tư vấn về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động. Người lao động đang ốm đau có phải thực hiện yêu cầu chuyển đi làm công việc khác trái với hợp đồng không?

Chi tiết >>