Chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi nghề của xã trong chế độ chương trình 135
|

Chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi nghề của xã trong chế độ chương trình 135

Luật sư tư vấn về trường hợp chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi nghề của xã trong chế độ chương trình 135. Nội dung tư vấn như sau: Chào luật sư, tôi là bác sĩ làm ở bệnh viện thuộc xã 135, nay tôi đi học chuyên khoa 1,chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh ,thời gian 2 năm liên tuc.Xin hỏi tôi có được hưởng 70% thu hút và 70% ưu đãi ngành theo chế độ xã 135 không? quy định trường hợp của tôi thế nào mong luật sư tư vấn giúp, tôi cảm ơn!

Chi tiết
Liên hệ tư vấn