Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
|

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc khi giải quyết yêu cầu chứng thực mà phát hiện ng­ười có bất động sản không đủ điều kiện thực hiện quyền của ng­ười có bất động sản theo quy định của pháp luật thì cán bộ tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho ng­ười yêu cầu chứng thực.

Chi tiết
Thủ tục chứng thực di chúc
|

Thủ tục chứng thực di chúc

Di chúc là là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng của một người trong việc định đoạt tài sản, chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người khác sau khi chết. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về di chúc? Có bao nhiêu loại di chúc? Trình tự, thủ tục để thực hiện chứng thực di chúc như thế nào?Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí