Bài viết về chủ đề "chứng thực di chúc"

CHỨNG THỰC DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chứng thực di chúc
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc khi giải quyết yêu cầu chứng thực mà phát hiện ng­ười có bất động sản không đủ điều kiện thực hiện quyền của ng­ười có bất động sản theo quy định của pháp luật thì cán bộ tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho ng­ười yêu cầu chứng thực.

Chi tiết >>

Thủ tục chứng thực di chúc

Thủ tục chứng thực di chúc

Người lập di chúc xuất trình giấy tờ và tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

Chi tiết >>