Bài viết về chủ đề "chứng thực chữ ký"

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chứng thực chữ ký
Thủ tục chứng thực chữ ký tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tục chứng thực chữ ký tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho việc chứng thực tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Người dịch có yêu cầu chứng thực chữ ký tại Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo thủ tục sau:

Chi tiết >>

Thủ tục chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thế nào?

Thủ tục chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thế nào?

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; cán bộ có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực;

Chi tiết >>

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Tiếng Việt thế nào?

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Tiếng Việt thế nào?

Cá nhân có yêu cầu chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Tiếng Việt thực hiện tại UBND cấp huyện, trình tự thủ tục như sau:

Chi tiết >>