Bài viết về chủ đề "chứng thực bản sao"

CHỨNG THỰC BẢN SAO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chứng thực bản sao
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cho việc chứng thực tại cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài (không phụ thộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực)

Chi tiết >>

Thủ tục chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản Tiếng Việt thế nào?

Thủ tục chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản Tiếng Việt thế nào?

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cho việc chứng thực tại UBND cấp huyện;

Chi tiết >>

Thủ tục chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản song ngữ thế nào?

Thủ tục chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản song ngữ thế nào?

Người có yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản song ngữ phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cho việc chứng thực tại UBND cấp huyện

Chi tiết >>