Bài viết về chủ đề "Chung sống không có đăng ký kết hôn"

CHUNG SỐNG KHÔNG CÓ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Chung sống không có đăng ký kết hôn
Thủ tục ly hôn khi chung sống không có đăng ký kết hôn?

Thủ tục ly hôn khi chung sống không có đăng ký kết hôn?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Cháu muốn hỏi luật sư là: ba mẹ cháu sống với nhau tới nay là 23 năm rồi nhưng không đăng ký kết hôn. Lý do là vì ba cháu trước đó đã có vợ và không ly hôn với người đó. Bây giờ ba cháu lại qua lại với người vợ trước ( qua lại theo kiểu nhân tình chứ không ở chung nhà với người đó ).

Chi tiết >>