Bài viết về chủ đề "chung sổ đỏ"

CHUNG SỔ ĐỎ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chung sổ đỏ
Mua nhà chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mua nhà chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện tại tôi muốn mua 1 căn nhà để ở tại An Dương - Hải phòng. Trên mảnh đất 80m2 đã có sổ đỏ hiện có 02 nhà. Căn nhà tôi muốn mua diện tích 36m2 vì phải chừa lại 1 phần đất để làm lối đi cho căn nhà thứ2. Chủ nhà nói nếu chúng tôi mua nhà thì sẽ ra xã để làm trích đỏ. Sổ đỏ chủ nhà vẫn cầm, khi nào họ bán được căn thứ 2 thì sẽ chuyển sổ đỏ của tổng diện tích 80m2 cho nhà tôi giữ, vì căn nhà của tôi mua giá trị cao hơn. Chủ nhà cũng nói khi chung tôi mua nhà thì họ sẽ mời

Chi tiết >>