Bài viết về chủ đề "chứng minh trong tố tụng"

CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chứng minh trong tố tụng
Xin luật sư tư vấn cho việc xử lý hành vi đánh bạc tại công ty

Xin luật sư tư vấn cho việc xử lý hành vi đánh bạc tại công ty

Em chao Luât sư - Cho em hơi công ty em vừa xảy ra một vụ đánh bạc trong công ty.- Công ty đã có nội quy, quy định cụ thể về việc các cá nhân, tổ chúc đánh bạc sẽ bị sử lý kỷ luật theo quy định của công ty.

Chi tiết >>