Viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được xếp lương như thế nào?
|

Viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được xếp lương như thế nào?

Việc chi trả tiền lương của viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc được thực hiện theo luật viên chức và các quy định pháp luật liên quan. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc xếp lương của viên chức? Dựa vào căn cứ nào để chi trả lương cho viên chức? Công ty Luật TNHH Minh Gia xin tư vấn về vấn đề này như sau:

Chi tiết
Chuyển ngạch và bậc lương của giáo viên THCS
|

Chuyển ngạch và bậc lương của giáo viên THCS

Tôi hiện đang là giáo viên THCS. Từ năm 2002 đến 2011 tôi hưởng lương hệ Trung cấp. Từ năm 2009 đến 2011 tôi được cử đi học nâng cao lên bậc Đại học.Năm 2012 . Hiệu trưởng nói tôi làm hồ sơ để chuyển lên hưởng lương Cao đẳng (trong khi tôi không tham gia học - không có bằng Cao đẳng). Tôi có một số vấn đề thắc mắc:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí