Bài viết về chủ đề "Chưa xóa án tích phạm tội mới"

CHƯA XÓA ÁN TÍCH PHẠM TỘI MỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Chưa xóa án tích phạm tội mới
Chưa xóa án tích phạm tội mới có được hưởng án treo không?

Chưa xóa án tích phạm tội mới có được hưởng án treo không?

Chông tôi chua đươc xoá tích về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" thì bị phạm tội mới "gây rối ttcc" duoc tai ngoai.bị toà sơ thẩm xử 15thangs tù ngồi. Chồng tôi kháng cáo toà cấp cao ha nội

Chi tiết >>