Bài viết về chủ đề "chưa trả gốc"

CHƯA TRẢ GỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chưa trả gốc
Tư vấn về nghĩa vụ trả nợ khi hợp đồng vay tài sản hết thời hạn

Tư vấn về nghĩa vụ trả nợ khi hợp đồng vay tài sản hết thời hạn

Tôi tự nguyện đem tiền cho 1 doanh nghiệp vàng vay có lãi suất, nay đến hạn trả gốc nhưng người vay không trả với lý do đang khó khăn, người vay bảo trả lãi 6%/năm cho tôi nhưng không hẹn bao giờ thì trả tiền gốc. Tôi muốn lấy lại số tiền gốc đã cho vay thì phải làm sao ạ? Tiền lãi tôi đã lĩnh hàng tháng rồi. Xin cảm ơn luật sư

Chi tiết >>