Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày phép năm?
|

Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày phép năm?

Theo khoa học chứng minh, khi con người lao động đến một mức nào đó sẽ có cảm giác mệ mỏi và để có thể làm việc hiệu quả, người lao động phải có thời gian nhất định để nghỉ ngơi. Chính vì thế, pháp luật đã đưa ra những quy định cụ thể về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Vậy luật lao động quy định như thế nào về ngày nghỉ hằng năm của người lao động? Khi nào NLĐ được nghỉ hằng năm?

Chi tiết
Quy định NLĐ mỗi tháng phải nghỉ 1 ngày nghỉ hàng năm có vi phạm pháp luật?
|

Quy định NLĐ mỗi tháng phải nghỉ 1 ngày nghỉ hàng năm có vi phạm pháp luật?

Theo quy định của pháp luật lao động, trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động người lao động sẽ có những ngày nghỉ nhưng vẫn được hưởng lương theo quy định. Ngoài những ngày nghỉ lễ, tết đã được quy định sẵn thì người lao động còn có ngày nghỉ hàng năm cũng là ngày người lao động được nghỉ và có hưởng lương.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169