Quy định về giám đốc hoặc tổng giám đốc
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về giám đốc hoặc tổng giám đốc

Quy định về giám đốc hoặc tổng giám đốc bao gồm tiêu chuẩn và điều kiện, quyền và nghĩa vụ, thù lao, lương… của giám đốc/tổng giám đốc trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần như sau:

Chi tiết
TƯ VẤN NHANH