Bài viết về chủ đề "chủ doanh nghiệp "

CHỦ DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chủ doanh nghiệp

 • Mẫu Quyết định của Doanh nghiệp tư nhân

  Mẫu Quyết định của Doanh nghiệp tư nhân.

  • 01/12/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyết định của chủ Doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, và các vấn đề khác nhau đối với công ty TNHH 1 thành viên

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn