Bài viết về chủ đề "chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội"

CHỐT VÀ TRẢ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội
Chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Câu hỏi tư vấn: Em nộp đơn nghỉ việc và đã được Viện trưởng ký đồng ý cho nghỉ việc, em đã báo trước và làm việc bàn giao công việc 45 ngày trước khi nghỉ chính thức (từ 30/9 đến 15/11), biên bản bàn giao đã được làm đầy đủ.

Chi tiết >>