Bài viết về chủ đề "cho thuê đất đai "

CHO THUÊ ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cho thuê đất đai

 • Tư vấn về Quyền sử dụng đất

  Tư vấn về Quyền sử dụng đất.

  • 28/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyền chung của người sử dụng đất được quy định, hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, Luật sư Luật Minh Gia tư vấn và cung cấp dịch vụ về Đất đai như sau:

  Chi tiết