Bài viết về chủ đề "chỗ ở"

CHỖ Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chỗ ở
Đã mua nhà những bị chủ cũ gây khó dễ, đòi nhà thế nào?

Đã mua nhà những bị chủ cũ gây khó dễ, đòi nhà thế nào?

Luật sư tư vấn trường hợp giao kết hợp đồng mua nhà nhưng chủ cũ không chịu bàn giao nhà ở, thực hiện niêm phong nhà và những vấn đề pháp lý liên quan.

Chi tiết >>

Luật cư trú sửa đổi bổ sung số 36/2013/QH13

Luật cư trú sửa đổi bổ sung số 36/2013/QH13

Từ 1/1/2014, cá nhân muốn đăng ký thường trú vào các quận thuộc thành phố trực thuộc TW phải có thời gian tạm trú từ 2 năm trở lên thay vì thời gian 1 năm như trước đây. Đây là một trong những điểm mới được quy định tại Luật cư trú sửa đổi năm 2013.

Chi tiết >>

Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định thi hành Luật cư trú

Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định thi hành Luật cư trú

NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Chi tiết >>