Bài viết về chủ đề "chỗ ở"

CHỖ Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chỗ ở
Luật cư trú sửa đổi bổ sung số 36/2013/QH13

Luật cư trú sửa đổi bổ sung số 36/2013/QH13

Từ 1/1/2014, cá nhân muốn đăng ký thường trú vào các quận thuộc thành phố trực thuộc TW phải có thời gian tạm trú từ 2 năm trở lên thay vì thời gian 1 năm như trước đây. Đây là một trong những điểm mới được quy định tại Luật cư trú sửa đổi năm 2013.

Chi tiết >>

Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định thi hành Luật cư trú

Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định thi hành Luật cư trú

NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Chi tiết >>