Bài viết về chủ đề "chính sách về việc làm"

CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC LÀM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chính sách về việc làm
Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm

Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm

Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Chi tiết >>