Bài viết về chủ đề "chính sách tin giản biên chế"

CHÍNH SÁCH TIN GIẢN BIÊN CHẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chính sách tin giản biên chế
Chính sách tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật hiện hành

Chính sách tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật hiện hành

Xin kính chào Công ty TNHH Luât Minh Gia, cho tôi hỏi về tinh giản biên chế như sau: Qua tham khảo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ “về chính sách tinh giản biên chế” và Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLB- BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 “Hướng dẫn một số Điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP”.

Chi tiết >>