Bài viết về chủ đề "chính sách quốc phòng"

CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chính sách quốc phòng
Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11

Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11

Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11 quy định chính sách quốc phòng, nguyên tắc, nội dung cơ bản về hoạt động quốc phòng; hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Chi tiết >>