Bài viết về chủ đề "chỉnh giấy chứng nhận đầu tư"

CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Công ty TNHH Comin việt Nam (DN 100% vốn nước ngoài)

Công ty TNHH Comin việt Nam (DN 100% vốn nước ngoài)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Comin việt Nam thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số: 011043000078 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/01/2007 (Đăng ký lại theo giấy phép đầu tư số 34/GP-HN ngày 06/10/1998

Chi tiết >>