Bài viết về chủ đề "chiếu phim lưu động"

CHIẾU PHIM LƯU ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chiếu phim lưu động
Thông tư 08/2015/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động của đội chiếu phim lưu động

Thông tư 08/2015/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động của đội chiếu phim lưu động

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI CHIẾU PHIM LƯU ĐỘNG THUỘC TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG HOẶC TRUNG TÂM ĐIỆN ẢNH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Chi tiết >>